Dodano do schowka
advanced search
Product categories

 • KONFORT 770S, innowacyjna stacja zaprojektowana specjalnie dla autoryzowanych sieci warsztatów samochodowych, wykorzystuje wyjątkowe rozwiązania technologiczne w zakresie zgodności z wymogami narzuconymi przez grupę VDA w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności.
  Zastosowane podzespoły, jak na przykład innowacyjna grupa odzysku, posiadają wyjątkową charakterystykę i gwarantują skuteczność odzyskiwania czynnika przewyższającą 95%.
  Zewnętrzny wygląd stacji jest bardzo nowoczesny, a jednocześnie prosty. Posiada ona duży interaktywny wyświetlacz, który zapewnia doskonałą widoczność w każdych warunkach oświetlenia.
  Wnętrze zostało zaprojektowane tak, aby ułatwić wszelkie operacje serwisowania układu klimatyzacji, takie jak np. wymiana oleju, filtra. Zbiornik na czynnik jest umieszczony na wytrzymałej wadze elektronicznej, wyposażonej w systemem bezpieczeństwa, który zapobiega zmianom w kalibracji wagi podczas przemieszczania jej w warsztacie.
  KONFORT 770S jest wyposażona w automatyczny system kontroli szczelności, powiązany z certyfikowanymi manometrami EN837 Klasy 1 o doskonałej precyzji. Dokładność wagi czynnika jest zupełnie wyjątkowa i gwarantuje maksymalny margines błędu +/- 15 gr.
  W zakresie bezpieczeństwa, system mikro-przełączników odcina w sposób automatyczny napięcie elektryczne podzespołów, zaraz po otwarciu wnęki inspekcyjnej stacji. Na panelu kontrolnym, ponadto, zainstalowany został przycisk awaryjnego wyłączenia, który blokuje maszynę przerywając wszystkie uruchomione procesy.
  Wyposażona została również w specjalny panel sygnalizacji optycznej, który zdalnie powiadamia o etapie zaawansowania operacji poprzez diody różnych kolorów. Obok wyświetlacza znajduje się slot na kartę SD Card, która poza tym, że zawiera bazę danych pojazdów, pozwala na automatyczne zapisywanie wykonanych serwisów.
  Konsola górna jest obrotowa, aby maksymalnie ułatwić odczyt informacji, bez konieczności obracania całej stacji.

  LINIA STACJI OBSŁUGI A/C KONFORT WYKRYWA FAŁSZYWY CZYNNIK CHŁODNICZY
  Światem warsztatów samochodowych wstrząsają coraz częstsze przypadki zastosowania fałszywych mieszanek gazów chłodniczych, proponowanych na rynku, jako R134a. Jest to gorący temat, nie tylko ze względu na bardzo niebezpieczne konsekwencje dla układu klimatyzacji oraz obsługujące je stacje A/C, ale również dla samych mechaników, o czym pisały już wielokrotnie prestiżowe międzynarodowe czasopisma.
  Fałszowanie polega na mieszaniu najtańszych gazów chłodzących, takich jak R-40 (chlorek metylu), R-22, R-290 (propan) i R-142b: wykorzystanie tych gazów wywołuje niezmiennie kosztowne w skutkach problemy (w szczególności związane z korozją), dotykające stacje obsługi i układy klimatyzacji w pojazdach oraz stwarza wysokie ryzyko eksplozji z powodu braku stabilności mieszanek. Niestety zgłaszane są również przypadki śmiertelne, dlatego apele o zachowanie ostrożności rozpowszechniane są przez liczne organizacje międzynarodowe.
  W celu ochrony własnego bezpieczeństwa oraz ochrony interesu klientów zagrożonych poważnymi uszkodzeniami samochodu, coraz większego znaczenia nabiera analiza typu czynnika chłodniczego znajdującego się w układzie klimatyzacji pojazdu.
  TEXA opracowała innowacyjny identyfikator czynnika (TEX S07550), jedyny produkowany w Europie, montowany seryjnie w stacjach KONFORT 770S i opcjonalnie dostępny dla wszystkich modeli stacji serii 700 (z wyjątkiem 720R); chroniony trzema międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi, jest w stanie zapewnić czystość zarówno R134a jaki i R1234yf. Dzięki niemu mechanik może być pewny, ze obsługuje wyłącznie autentyczne mieszanki i pracuje w warunkach pełnego bezpieczeństwa. Jego wykorzystanie zapobiega również ewentualnemu dochodzeniu roszczeń klientów z tytułu utraty czynnika zawartego w ich pojazdach.
  Poza aktualnymi zagrożeniami, wykorzystanie identyfikatora będzie bardzo przydatne do codziennej pracy w warsztacie w okresie przejściowym, który obejmie wiele lat współistnienia na rynku “starego” R134a i “nowego” R1234yf czynnika (obowiązkowego we wszystkich modelach homologowanych od stycznia 2011): również mieszanie tych dwóch gazów pomiędzy sobą, nawet w czystej ich postaci, jest w rzeczywistości bardzo niebezpieczne zarówno dla stacji obsługi, jak i dla instalacji w pojeździe.

  HERMETYCZNE I WYMIENNE POJEMNIKI NA OLEJ
  Standardowe pojemniki, które nie są hermetyczne, zawsze zawierają pewien procent powietrza, a cząsteczki wody zawarte w powietrzu mieszają się z olejem, powodując jego zanieczyszczenie.
  Jako rozwiązanie, TEXA proponuje specjalne, opatentowane pojemniki na olej, które zapobiegają zawilgoceniu oleju. Pojemniki te są wymienne, ponieważ specjalne zabezpieczenie eliminuje dostęp nadmiernej
  ilości powietrza podczas każdorazowego poboru oleju.

  CZYSZCZENIE PRZEWODÓW STACJI

  Aby zagwarantować bezpieczeństwo i wydajność, należy bezwzględnie zapobiec kontaktowi różnych typów olejów i czynników chłodzących pomiędzy sobą. Dlatego też TEXA opracowała specjalny sposób czyszczenia wewnętrznych przewodów stacji. Przed wykonaniem serwisu, który przewiduje zastosowanie czynnika, czy oleju odmiennego, od rodzaju użytego poprzednio, system rozpoczyna automatyczną procedurę zapobiegającą zanieczyszczeniu innymi substancjami.

  AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE POJEMNIKÓW
  Pojawienie się nowych typów pojazdów, w szczególności tych hybrydowych, doprowadziło do wprowadzenia zastosowania różnych typów olejów, w zależności od układu klimatyzacji w pojeździe (np. PAG lub POE).
  Zastosowanie nieprawidłowego typu oleju jest niebezpieczne i szkodliwe, dlatego też mechanik musi wyeliminować ryzyko ewentualnego błędu. TEXA rozwinęła system automatycznego rozpoznawania typu oleju,
  który wykorzystuje informacje z bazy danych o pojazdach i informuje o ewentualnym zastosowaniu nieprawidłowego pojemnika z olejem.

  SYSTEM WSPOMAGANIA PRECYZJI POMIARU

  Wagi stosowane do ważenia czynnika chłodzącego dokonują pomiaru obarczonego nawet 20% błędem.
  Najczęstszą przyczyną wystąpienia tej niedokładności jest wypoziomowanie wagi w stosunku do podłoża w warsztacie. Nawet niewielkie nierówności w podłożu skutkują błędami w ważeniu i co za tym idzie, prowadzą do uszkodzenia lub wprowadzenia zbyt dużej ilości czynnika chłodzącego do układu w pojeździe. Specjalny SYSTEM WSPOMAGANIA PRECYZJI POMIARU opatentowany przez TEXA i wykorzystujący czujnik pochylenia, wykonuje kontrolę poziomu podłoża, eliminując możliwość wystąpienia błędu pomiarowego wagi.

  WENTYLACYJNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

  Nowy czynnik chłodzący R1234yf jest sklasyfikowany, jako gaz palny, zatem wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności, aby uniknąć ryzyka pożaru.
  Stacje klimatyzacji serii KONFORT 770S posiadają system wentylatorów wysokiej wydajności, o podwójnej budowie, w celu wyeliminowania ewentualnego gromadzenia się czynnika pod obudową stacji.

  AUTOMATYCZNA KONTOLA NIESZCZELNOŚCI
  Stacje obsługi klimatyzacji serii KONFORT 770S automatycznie wykonują kontrolę wycieków gazu ze zbiorników w trybie ciągłym. Wszystkie operacje dotyczące bezpieczeństwa odbywają się w pełni automatycznie, bez możliwości pomyłki lub niedopatrzenia ze strony operatora.

  Oprogramowanie zarządzające jest podporządkowane najbardziej restrykcyjnym normom SAE pod względem precyzji i dokładności serwisu technicznego. Zaawansowany, kolorowy wyświetlacz z matrycą TFT, który zapewnia wizualizację postępu automatycznych operacji poprzez zmieniające się obrazy, grafiki i informacje techniczne; jakiekolwiek ewentualne nieprawidłowości sygnalizowane są poprzez szczegółowe komunikaty o błędach. Oprogramowanie TEXA steruje, poprzez sieć czujników, przebiegiem procesu kontroli i napełniania układu, w celu zapewnienia nieznanej dotąd precyzji. Mechanik nie napotka, więc kłopotów nawet w przypadku konieczności obsługi bardziej złożonych układów, takich, jakie np. instalowane są w nowych samochodach hybrydowych.

  Dzięki wymiennemu nośnikowi pamięci (karta SD), możliwe jest podłączenie go do dowolnego komputera klasy PC w celu aktualizacji bazy danych marek i modeli, sprawdzenia i przeanalizowania wszystkich wykonanych cykli serwisowania oraz przeprowadzenia aktualizacji wewnętrznego oprogramowania stacji.
  Opcjonalnie, ta sama funkcja może zostać zrealizowana poprzez moduł WASY II, który wykorzystuje system GPRS do połączenia z serwerem TEXA i pobrania w czasie rzeczywistym dostępnych aktualizacji. Dodatkową zaletą tego systemu jest możliwość automatycznego pobierania ewentualnych aktualizacji oprogramowania operacyjnego stacji, co pozwala na jej autonomiczną i stałą aktualizację.

  Od 1 stycznia 2011 wszystkie nowo homologowane pojazdy, zgodnie z normą CEE, muszą stosować w układach klimatyzacji czynnik chłodzący R1234yf. Ten nowy czynnik, mający minimalny wpływ na środowisko naturalne, wnosi pewne zagrożenia, które dotyczą głównie jego palności. Dlatego też, nowa generacja stacji do obsługi samochodowych układów klimatyzacji, musi spełniać bardzo szczegółowe i restrykcyjne wymagania techniczne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatorów oraz skuteczności obsługi.
  Nowa linia stacji KONFORT 700 TEXA została zaprojektowana właśnie by odpowiedzieć na te potrzeby oraz dostosować się do wymagań producentów pojazdów, co pozwala jej na swobodną obsługę zarówno pojazdów tradycyjnych, jak i hybrydowych.

  CHARAKTERYSTYKA TECHNICZA
  Wymiary: 1195 x 598 x 749 mm
  Waga: 112 Kg
  Zasilanie: 110/230 V 50/60 Hz
  Zakres temperatury: 5oC do 50°C
  Maksymalne ciśnienie: 20 Bar
  Wyświetlacz: TFT 320x240 65000 kolorowy
  Manometry: EN837 Klasa 1
  Pojemność butli: 20 Kg
  Sprężarka: Hermetyczna 12 cm3
  Pompa próżniowa: 100 l/min dwustopniowa ciśnenie końcowe 0.03 mBar
  Wagi: elektroniczne oleju i UV Margines błędu 1 gr
  Waga: elektroniczna czynnika Margines błędu 5 gr
  Pojemność karty: SD 2 GB
  Długość przewodów serwisowych: 2.5 m
  Czystość czynnika: 150 Kg czynnika zgodnie z normą SAE J2099
  Wydajność odzysku: >95% zgodnie z normą SAE J2843
  Czujnik temperatury otoczenia: Margines błędu 1°C
  Czujnik nachylenia TS-System (Tilt Sensor System): Margines błędu na 3 osiach 1°
  Obsługa pojazdów: OSOBOWE i CIĘŻAROWE w tym pojazdy hybrydowe
  Zakres oprogramowania: Baza danych i oprogramowanie wielojęzykowe
  Odprowadzanie gazów nieskroplonych: Automatyczne
  Kontrola przeglądów: W pełni automatyczne
  Wykrywanie nieszczelności: System automatyczny
  System ochrony wagi: TL-System (Transit lock System)
  Pomiar ilości czynnika: Waga elektroniczna
  System ochrony zawilgocenia oleju: Hermetyczne zbiorniki
  Zastosowanie olejów i barwnika UV: Automatyczne
  Pomiar ilości odzyskanego oleju: Waga elektroniczna
  System Zabezpieczenia Przeciwpożarowego: FPS (Fire Prevention System)
  Zestaw identyfikacji typu czynnika: Opcja
  Raport wykonanych serwisów: Na karcie SD, dostępny do wydruku
  Przycisk awaryjny: Na panelu głównym
  Odcięcie napięcia wewnętrznego: Automatyczny mikroprzełącznik

  Dostawa:

  • na terenie Polski: 150,00 zł netto
  • na terenie CZ/SK: 100 € netto