Dodano do schowka
advanced search
Product categories

 • Dziennik konserwacji podnosników wszystkich producentów

  DZIENNIK KONSERWACJI, format A5, 28 stron

  Dziennik konserwacji przeznaczony jest dla właścicieli podnośników, którzy zgodnie z przepisami prawa zobowiązani są do przeprowadzania konserwacji w celu bezpiecznej eksploatacji UTB.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego:

  Eksploatujący, oddzielnie dla każdego UTB, zakłada i przechowuje dziennik konserwacji prowadzony przez konserwującego, a także rejestruje przebieg eksploatacji UDT na podstawie wymagań zawartych w instrukcji eksploatacji.

  https://www.udt.gov.pl/wazne/przewodnik-dla-utb